Geld is de wortel van al het kwaad

In mijn praktijk kom ik het vaak tegen. Ondernemers die nog niet genoeg verdienen. Ze komen dan bij mij om te onderzoeken waarom het nog niet lukt om meer geld te verdienen en/of meer klanten aan te trekken.

Als ik dan het vragenproces met ze doe, dan vind ik altijd direct in hun antwoorden al een hoop weerstand op wat ze eigenlijk juist heel graag willen realiseren.

Vervolgens test ik dan, met gebruik van spiertesten, veel overtuigingen met ze. Het lichaam geeft het dan duidelijk aan wat ze wel toelaten en wat niet. En dan wordt helder welke belemmerende gevoelens en overtuigingen er in hun systeem zitten, waardoor ze het gewenste dus onbewust tegenhouden.

In het geval van het thema geld, blijkt er dan vaak ook een flinke belemmering op geld zelf te zitten.

Waaronder dus de overtuiging:

‘Geld is de wortel van al het kwaad’.
Ofwel (om volledig te zijn)…
‘De liefde voor geld is de wortel van al het kwaad’.

Zoveel mensen lopen onbewust met deze overtuiging rond.

Misschien jij ook wel. Bewust waarschijnlijk niet. Maar onbewust bedoel ik.
En als je deze overtuiging hebt, dan snap je natuurlijk dat je dan onbewust geld gaat weren. Want je wilt niet met het kwaad verbonden zijn.

Je Money-Mindset moet natuurlijk wel goed afgestemd zijn op wat jij wenst.

Anders blijf je jezelf tegenwerken.
Wat ik ook vaak tegenkom wat uit voornoemde overtuiging voortkomt is deze beperkende overtuiging:

‘Het hebben van veel geld maakt me een slecht mens.’

Je wilt natuurlijk geen slecht mens worden.

Dus met zo’n onbewuste overtuiging ga je automatisch geld weren.
Aan het thema geld kleeft vaak veel narigheid, dat maakt dat je liever weinig geld verdient dan veel.
Je kunt het bijvoorbeeld controleren door het volgende te ‘spiertesten’:

‘Het dient mij om weinig geld te verdienen.’
‘Ik heb het nodig om weinig geld te verdienen.’

Met dit soort belemmerende overtuigingen ga je nooit genoeg geld verdienen.

Tenzij je het natuurlijk oplost op dat diepe niveau, namelijk in de diepe lagen van je onderbewustzijn.

Stem dus je onderbewustzijn af op wat je wenst, zodat je het gewenste ook toelaat en kúnt aantrekken en creëren.

Je kunt met mij, geheel vrijblijvend, een gratis testenconsult afspreken.
Dan ontdek ik voor jou of jij jezelf tegenwerkt in bijv. meer geld verdienen.

Uiteraard kun je zélf ook het één en ander testen.
Ik leg het hier uit.

Doe je voordeel ermee op!

Je kunt jezelf van innerlijke belemmeringen bevrijden.

Ik kan je hierbij vooruithelpen.